Poslání firmy

Pokud začínáte podnikat nebo již máte rozjeté podnikání je jistě dobré si ujasnit své poslání a seznámit s ním nejen své zákazníky, ale i své zaměstnance. Poslání je důvod proč firma danou činnost vykonává, za jakým účelem a s jakými hodnotami. Poslání určuje smysl existence podniku. Samozřejmě většinou cílem podniku je zisk, ale je potřeba také správně označit své poslání a to nejlépe orientovat, tak aby bylo jeho náplní splnit přání svých zákazníků a veřejnosti.

Vize

Posláním firmy proto může být například vyrábět kvalitní výrobky nebo vyrábět z udržitelných zdrojů. Firma by poslání měla mít přesně stanovené a seznámit s ním veřejnost i zaměstnance. Zaměstnance právě proto, aby sdíleli hodnoty podniku a pracovali tak pro stejný cíl jako podnik. Vedení by mělo představit: tohle je naše poslání a s tímto záměrem firma existuje jako například. Naše poslání Schoellerallibert.com.

V dnešním světe je velmi důležitá ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost firmy nebo CSR – Corporate Social Responsibility. Firmy musí být orientované tak, aby svými omezenými možnostmi byly schopné vyrábět nebo provozovat své služby zelenou cesto. Tedy tak aby neznečišťovaly přírodu, ovzduší a využívaly tak obnovitelných zdrojů. CSR se stává novodobým trendem a zákazníci ji vyžadují.

Udržitelnost

Proto je vhodné své poslání stanovit tak, aby podpořilo zájmy společnosti a firma zůstala v oblibě. Je však nutné své poslání dodržovat a snažit se ho co nejlépe naplnit i v rámci svých omezených finančních možností. Společnost totiž nemá ráda prázdné sliby.

S posláním je poté úzce spojena vize, neboli náš dlouhodobý cíl. Čeho chce tedy firma v budoucnu dosáhnout. I s ní se musí firma seznámit a všichni účastníci ztotožnit. Stanovení vize by však mělo být realistické. Mělo by odrážet čeho chceme dosáhnout za určitý čas, třeba za deset let. Může se jednat například o rozšíření svého působení do jiného města či dokonce do zahraničí.