V Montessori škole panuje atmosféra skoro jako doma


Kde se zrodilo Montessori
Jeho zakladatelka Maria Montessori se narodila v roce 1870 v Itálii. Byla jednou z prvních žen s akademickým vzděláním. Vyvinula svou vlastní pedagogickou metodu, se kterou předběhla svou dobu.
Rozdíly oproti běžnému systému
Děti nedostávají žádné známky, jsou různě staří, neučí se podle striktního pevného rozvrhu, tak nějak by se dala popsat běžná denní realita v Montessori škole.
dřevěná stavebnice
·         Žáci si volí, z čeho se budou učit
Ve třídách tohoto typu si mohou děti vybírat, z jakých konkrétních učebnic se budou učit.
Učebnice se vyznačují přehledností, jsou plné barev.
·         Atmosféra jako doma
Třídy jsou světlé, vymalovány jemnými barvami, na stěnách visí obrázky ze života. Děti sedávají v malých skupinkách. Nesedí se jen u stolu, využívá se i prostor na zemi. Místo pro tyto účely je pokryté kobercem a je vždy hezky uklizené. Nechybí tu ani pohovka s čtecím koutkem a místo pro případná domácí zvířátka. Tato atmosféra přispívá k tomu, aby se zde děti cítily jako doma. Díky tomu jsou otevřenější a více prahnou po vědění.
·         Výukový koncept
Výuka se vyznačuje větší volností než v klasickém systému. I zde existuje doba, ve které se vysvětluje nová látka. Nicméně během jejího procvičování se mohou děti již samy rozhodnout, na čem chtějí dále pracovat. Učitel pak zasahuje jedině tehdy, pokud ho dítě žádá o pomoc, anebo si neví rady. V opačném případě získá dítě spoustu času se s látkou popasovat svým vlastním tempem. Ti, které počítají pomaleji než ostatní, mohou pokračovat v procvičování sami, jsou tak motivováni k samostatné práci, nikoliv k opisování výsledků od rychlejších sousedů. Na konci školního roku dostanou speciální slovní hodnocení, známky na něm nefigurují.
·         Ve třídě nejsou jen vrstevníci
Žáci pracují ve smíšených věkových skupinách. Takováto výuka by měla podporovat samostatnost, ale i spolupráci s ostatními. Jinak řečeno, mladší se učí od těch starších.


 křída na tabuli
Je Montessori vhodné i pro vaše dítě?
Obecně se dá říci, že je tento způsob vzdělávání vhodný téměř pro každé dítě.
Pro:Pokud se vaše dítě učí na běžné škole snadno a má o výuku přirozený zájem, pak by pro něj výuka na Montessori škole mohla být ta pravá. Motivovala by ho k větší samostatnosti a bylo-li by dokonce nadané, pak by se mohlo ve výuce posunout dál, než ostatní spolužáci.
Proti:Tento systém však nemá mnoho pravidel, což by mohlo činit problém těm, kteří se během vyučování špatně soustředí.

Publikováno v Nezařazené