Vzdělávací služby

Máte nějaké velmi specifické, vysoce odborné a neobvyklé profesní dovednosti? Například cestovali jste do vzdálených destinací, věnovali se vrcholovému sportu, nebo se realizovali dlouhá léta prostřednictvím vědecké práce, nebo jste léčili lidi na specializovaných zdravotnických pracovištích? Získali jste tedy neuvěřitelné množství zkušeností a vědomostí. Co třeba nabízet lidem zvláštní služby v podobě vzdělávání?

Co třeba nabízet vzdělávací besedy ve školách mateřských, základních i středních nebo v různých zařízeních sociální péče jako například v domovech pro seniory nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením? O tyto služby bývá velký zájem.

Příprava je důležitá

Samozřejmětakováto práce je poměrně náročná na přípravu. Vždyť věkové spektrum Vašich žáků je skutečně velmi široké. Pro mladé studenty se jedná především o vzdělávací aktivitu, v případě seniorů také o aktivizační. Proto i jedno téma musíte zpracovat od a do zet hned několikrát, aby to bylo atraktivní pro všechny věkové skupiny. Protože Vaše přednášková činnost musí být především atraktivní a zážitková.

Určitě si nevystačíte jen s poznámkami. Vhodné je využívání prezentací, fotogalerií, videoukázek. Besedy by měly být samozřejmě také maximálně interaktivní. To znamená, že zapojení posluchačů je v tomto případě maximálně žádoucí. Týká se to samozřejměprostoru pro diskuzi a otázky, ale také různé workshopy, kdy účastníky zaúkolujete nějakou tématickou činností. Zde je ovšem třeba být velmi empatický. Co je ochoten vykonávat školáček ve druhé třídě už může odmítat teeneger z devítky.

Velmi oblíbený je humor. Na toto slyší všechny věkové kategorie. Například v judaismu platí, že rabín dříve než začne svoje kázání, které obvykle znamená výklad Svatého Písma, řekne před společenstvím nějaký vtip. To má dvojí účinek. Lidé se zasmějí a navodí to příjemnou odvázanou atmosféru. Na druhou stranuje to právě vtip, který přinutí druhé, aby zkoncentrovali svou pozornost a skutečně poslouchali daného člověka a tedy i to, co bude následovat.

Nečekejte, že jednotlivá zařízení Vás budou oslovovat. Vy sami budete muset nabízet své služby. Je tedy důležité, abyste to činil takovým způsobem, aby to bylo zajímavé a jednotlivá zařízení chtěla služby nabízet.

Pro začátek můžete služby nabízet bezplatně v rámci dobrovolnictví. Nevyděláte, ale získáte velmi důležité zkušenosti, které se Vám budou hodit. Mimo jiné Vám to poskytne zpětnou vazbu, která je pro tuto činnost důležitá.

Publikováno v Nezařazené